Historie

Nanne Harm LuigiesDe geschiedenis van het Museum voor Moderne Kunst De Rietgors in Papendrecht begint met de komst van de heer Nanne Harm Luigies in Papendrecht in 1966. Luigies was een kunstverzamelaar, die tijdens zijn leven een gevarieerde collectie schilderijen, sculpturen en Chinees en ander porselein en aardewerk aanlegde.

Schenking

Om zijn verzameling bijeen te houden, schonk hij deze in 1972 in haar geheel aan de gemeente Papendrecht. Voor het beheer van het kunstbezit werd in 1974 Stichting De Rietgors in het leven geroepen, die na het overlijden van Luigies in 1977 Adrie Mouthaan als conservator in dienst nam. Sinds 1972 bestond er al een nauwe samenwerking tussen Luigies en Mouthaan bij de opbouw van de collectie. In 1983 verhuisde Museum de Rietgors naar een nieuw pand aan de P.C. Hooftlaan/hoek Markt.
De collectie van het museum, die werken bevat uit het impressionisme, het expressionisme en de naoorlogse moderne kunst, wordt sinds 1990 beheerd door de Culturele Raad Papendrecht in samenwerking met een conservator. Die raad organiseert ook tentoonstellingen en activiteiten rond de collectie.

Vaste collectie

Tot de vaste collectie behoren vertegenwoordigers van de Haagse School (IsaƤc Israels, Floris Arntzenius), de Hollandse expressionisten (Jan Sluyters, Kees van Dongen), Cobra (Karel Appel, Lucebert, Corneille) en na-Cobra (Theo Kuijpers, Thomas van der Linden). Tevens bezit het museum een kleine collectie sculpturen, waarvan er enkele permanent staan opgesteld.

Tekst: P.C. Jorissen